Tercüme Eserlerde Esaslarımız

dosyayı pdf olarak indirebilirsiniz.

A. Tercüme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar:

 1. Tercüme, eserin aslından yapılır. Farklı bir dilden yapılan tercüme ancak muztar kalınan durumlarda tercih edilir ve jenerik sayfasında belirtilir.

 2. Mütercimlerin hem dile hem de Risale-i Nur’a vâkıf olmaları gerekir. Mümkün olmadığı durumlarda bu iki hususu taşıyacak bir heyet teşkil edilir.

 3. Eserin orijinal ismine sadık kalınır ve kapakta orijinal isim mutlaka bulunur.

 4. Eserin orijinal muhtevasına sadık kalınır. Orijinal eserdeki bütün kısımlar tercüme eserde de bulunur.

 5. Eserin orijinal muhtevasında bulunmayan önsöz, sonsöz, i’tizar gibi eklemeler yapılmaz.

 6. Esmaü’l-Hüsna mutlaka orijinal olarak yazılır, tercüme edilemeyen ıstılahî kelime ve tabirler de aynen yazılır.

 7. Âyet, hadis ve Arabî ibarelerin aslı konulur. Mealleri orijinal metinde yoksa tercümede de yazılmaz.

B. Yapılan Tercümelerin Kontrolü:

 1. Kontroller iki basamakta yapılır: Muhteva kontrolü ve edebî kontrol.

  1. Muhteva kontrolü için “Tercüme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar”a mutabakat aranılır.

  2. Edebî kontrol için aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

   • Tercüme eserin ilgili dilin dilbilgisi kaidelerine uygunluğu

   • Tercüme eserin anlaşılabilirliği

   • Tercüme eserin akıcılığı

 1. Kontroller için usulümüz :

  1. Muhteva kontrolü, mütercimden hariç olarak tercüme lisanına ve Risale-i Nur’a vâkıf kişiler tarafından yapılır.

  2. Edebî kontrol, tercüme diline ve edebiyatına vâkıf kişiler tarafından yapılır.

  3. Muhteva kontrolü tamamlandıktan sonra edebî kontrol tamamlanamazsa az miktarda baskı yapılabilir. Edebi kontrolün tamamlanmasına çalışılır.

  4. Her bir tercüme eser için bir takip dosyası tanzim edilir, mütercimler, musahhihler, baskı-tashih tarihleri vs. bilgileri kaydedilir.

C. Neşredilen Tercüme Eserde:

  1. Künye sayfasında aşağıdaki bilgiler bulunur:

   1. Eserin orijinal adı

   2. Mütercimin adı

   3. Tercüme orijinalinden ise kaynak kitabın yayınevi ve baskı tarihi

   4. Tercüme orijinalinden başka bir dilden yapıldıysa kaynak kitabın ismi, dili, mütercimi, yayınevi ve baskı tarihi

  2. Birinci sayfada ve arka kapakta eserin türkçe ismi ve tercüme lisanı belirtilir.

  3. İrtibat veya geribildirim için bir e-posta adresi yazılır.

Yukarıdaki genel prensipler haricindeki istisnai talepler için mütevelli heyetinin tayin ettiği heyet tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak karar verilir.Etiketler:
Tarih: 13 Mart 2020
Kategori:
4272 kez okundu

Risale-i Nur Tercüme Sitelerimiz

Arapça: www.rasaelalnour.com
Rusça: www.ru-nur.com
İngilizce: www.risaleenglish.com
Uygurca: www.nurbuliqi.com
Tacikçe: www.risolainur.com
Farsça: www.risalainur.com
Almanca: www.lichtstr.de
Çince: www.guangnur.com
Kürtçe: www.kurdinur.com
Kürtçe Hattı Kur’an: www.kurdinur.com/ar
Korece: www.koreanur.com/
Ukraynaca: www.risale.in.ua/
E-Satış : www.envarnesriyat.com
Hediye Kur'an : www.hizmetvakfi.net
Kurumsal: www.hizmetvakfi.org
Kur'an ve Risale Portalı: www.kuranikerim.net.tr
Risale-i Nur Okuma: Risale Oku

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Youtube

İletişim

Telefon: 0212 514 44 44
Fax: 0212 517 77 58
Email: info@hizmetvakfi.org
Website: www.hizmetvakfi.org

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi

Kocamustafapaşa Caddesi
Tütüncüzade Sokak No:15
Seyran Apartmanı
Fatih/İstanbul