Tarihçe

HİZMET VAKFI TARİHÇESİ

KURULUŞU

Ecdadımızın çok çeşitli mevzularda kurdukları vakıflar cümlesinden olarak kurulan Hizmet Vakfı 27.09.1973 tarihinde  İstanbul 3.Asliye Hukuk Hakimliğinin 973/912 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve 18.12.1973 tarih ve 14746 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak faaliyetine başlamıştır.

Vakfın  kurucuları:

 1. M.Tahir Mutlu,
 2. Mustafa Sungur,
 3. Abdullah Yeğin,
 4. Hüsnü Bayramoğlu,
 5. Bayram Yüksel,
 6. Ahmet Aytimur,
 7. M.Said Özdemir olmak üzere yedi kişiden ibarettir.

 

VAKFIN KURULUŞ GAYESİ:

 

Vakıf Senedinde vakfın kuruluş gayesi şu şekilde belirtilmiştir:

1. Orta ve yüksek dereceli mekteplere ve bütün mesleki okullara ve enstitülere devam eden

talebelere yurtlar açmak,

 

2. Yiyecek ve yatacak yer temin etmek,

 

3. Daha ziyade bilgili, faziletli, ahlaklı ve vatansever olarak yetişmeleri için meslekî ve kültürel

kurslar, dersaneler, kütüphaneler ve eğitim salonları açmak,

 

4. İhtisas için yurt dışına talebe göndermek veya gitmiş olanlara burs vermek, fakir talebelere

karşılıklı veya karşılıksız burs vermek,

 

5. Vakfın inkişafı halinde her türlü ilmî, tarihî, dinî eserleri basmak

ve neşretmek,

 

6. Kur’an-ı Kerim basmak ve bütün baskı işleri için dahilden ve hariçten kağıt ve matbaa

makineleri temin etmek, matbaa kurmak,

 

7. Vakfa verilecek menkul ve gayrimenkullerin hak ve gelirleri ve ibadethaneleri idare etmek,

çalıştırmak,

 

8. Fakirlere, fakir hastalara, fakir dul ve yetimlere vakfın malî imkanları nisbetinde her türlü

yardımda bulunmak,

 

9. Gelir getirmek gayesi ile ticarî işletmeler kurmak veya kurulmuş olan işletmelere iştirak

etmek ve  bunlarla yardımlaşmak

Şeklinde belirtilmiştir.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

 

Bu gayeler doğrultusunda Hizmet Vakfı kuruluşundan itibaren aşağıdaki hizmetleri ifa etmiştir:

 

 1. Şimdiye kadar 5000’in üzerinde öğrenciye karşılıksız burs vermiştir.
 2. Yüzlerce fakire yardımda bulunmuştur.
 3. Yüzlerce lise ve yüksek okul talebelerine yiyecek ve yatacak yer temin etmiştir.
 4. Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere birçok dinî ve ilmî eserin basımını gerçekleştirmiştir. Özellikle son devrin en büyük hattatlarından Hamid Aytaç’a tevafuklu Kur’an-ı Kerim yazdırılmış, bunun değişik ebad ve şekillerde basımını ve neşrini gerçekleştirmiştir.

 

VAKFIN YAYINLADIĞI  ESERLER

 1. Değişik ebad ve kalitede Tevafuklu Kur’an-ı Kerim basımları
 2. Risale-i Nur Külliyatı
 3. Yeni Lugat (Abdullah Yeğin)
 4. Hizmet Takvimi
 5. Tesbihat
 6. Hizbü’l-Kur’an
 7. Yasin Cüzü
 8. Amme Cüzü
 9. Kur’an Elifbası
 10. Bulgarca Kur’an-ı Kerim Meali
 11. Risale-i Nur Tercümeleri (Arapça, İngilizce, Özbekçe, Rusça, Almanca, Fransızca, Kürtçe)

 

VAKFIN MÜDÜRLERİ:

1. Ömer Okçu Genel Müdür

2. Mustafa Yeşilyurt Genel Müdür

3. Selçuk Tuna  Genel Müdür

4. Musa Altınel Genel Müdür

5. Mustafa Bozgeyik (1999-2001) Genel Müdür

6. İbrahim Töre  (2001-2012) Genel Müdür

7. Selahattin Arslan (2010-2012) Vakıf Müdürü

8. Cafer Bayrakdar (2012-2016) Genel Müdür

9. Ahmet Tevke (2016 Vakıf Müdürü)

 

VAKFIN FAALİYET MERKEZLERİ

1-) Merkez:

Koca Mustafa Paşa semtinde, Cerrahpaşa Mahallesi, Tütüncüzade Sokak, No:15 Fatih / İstanbul

2-) Sinan Paşa Medresesi:

Molla Fenari Mah. Yeniçeriler Cad. No 30 Çemberlitaş- Fatih- İstanbul adresinde

bulunan Sinanpaşa Medresesi’nde Risale-i Nur Eserlerinin çeşitli dillere

tercümeleri, Hat ders ve uygulamaları, Tefsir ve Hadis sohbet ve dersleri,

Turistlere yönelik teblig ve seminerler gibi kültürel faaliyetler yapılmaktadır.

 

3-) Sinan Paşa Sebili:

Sinan Paşa Medresesi müştemilatı içerisinde faaliyettedir. Yayınladığımız Kur’an-ı Kerimler

ve Risale-i Nur Külliyatı buradan temin edilebilmektedir.


Risale-i Nur Tercüme Sitelerimiz

Arapça: www.rasaelalnour.com
Rusça: www.ru-nur.com
İngilizce: www.risaleenglish.com
Uygurca: www.nurbuliqi.com
Tacikçe: www.risolainur.com
Farsça: www.risalainur.com
Almanca: www.lichtstr.de
Çince: www.guangnur.com
Kürtçe: www.kurdinur.com
Kürtçe Hattı Kur’an: www.kurdinur.com/ar
Korece: www.koreanur.com/
Ukraynaca: www.risale.in.ua/
E-Satış : www.envarnesriyat.com
Hediye Kur'an : www.hizmetvakfi.net
Kurumsal: www.hizmetvakfi.org
Kur'an ve Risale Portalı: www.kuranikerim.net.tr
Risale-i Nur Okuma: Risale Oku

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Youtube

İletişim

Telefon: 0212 514 44 44
Fax: 0212 517 77 58
Email: info@hizmetvakfi.org
Website: www.hizmetvakfi.org

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi

Kocamustafapaşa Caddesi
Tütüncüzade Sokak No:15
Seyran Apartmanı
Fatih/İstanbul