Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Kurban Bayramı Tebriği

Aziz, Sıddık Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur’âniyede Fa’al, Sebatkâr Arkadaşlarım!

Hz. Üstadımız’ın bu mübarek gün ve geceleri tebrik sadedinde yazmış oldukları lahikalardan bazı kısımlarla bizler de sizlerin gelen on gecenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz;
Aziz Üstadımız;
“Evvelâ: Bu sene hacc-ı ekber mânasını taşıyan leyali-i aşerenizi ruh u canımızla tebrik ederiz.

Saniyen: Hem dahilde, hem hariçte Nurun fütuhatı devam ediyor. Emirdağ Lâhikası 1/275” buyuruyor ve yine bir mektuplarında;

“Aziz, Sıddık Kardeşlerim!
Bütün ruh ve kalb ve aklımla sizin leyâli-i aşerenizi tebrik ederiz. Bizim şirket-i mâneviyemizde büyük kazançlar edeceklerini rahmet-i İlâhiyeden niyaz ederiz. Şualar/312

“Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkâr, fedakâr kardeşlerim!

E v v e l â :

‎وَ الْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ

senasına mazhar o gecelerinizi ve bayramınızı ruh u canımla tebrik ederim. Ve şiddetli hastalığımın şifasına dualarınızı isterim. RN-Emirdağ Lâhikası 2/132
Azîz, sebatkâr, fedâkâr, sıddık kardeşlerim!

Evvelâ: Gelecek bayramınızı tebrik ederim.

‎وَالْفَجْرِ ٭ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ

kasem-i Kur’âniyle fevkalâde kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duaları hem bana, hem ehl-i imâna çok bereketli ve nurlu olmasını rahmet-i Rahman’dan niyaz ederim.
Kastamonu Lâhikası/13” buyurmaktalar.
Bizler de bu dualara amin diyor hem alem-i islam hem Anadolu için sürurlu ve sulh-u umumiyeye medar olacak bayramlara kavuşmayı rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz.
Üstadımız Risale-i Nur’un bu vatanın ahirzamanda bir medar-ı iftiharı olduğunu beyan ile;

“Size kat’iyyen ve çok emarelerle ve kat’î kanaatımla beyan ediyorum ki; gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i İslâma ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefahir-i tarihiyesini onun ibraziyle gösterecektir.
Said Nursî
Emirdağ Lâhikası 1/81
Kardeşlerimiz hem dahilde binlerce medreselerde hem hariçte yüzlerce memlekette külli hizmetler husule geliyor, bu hizmetlerin menbaı Risale-i Nur’dur, fütuhatı Risale-i Nur yapıyor, hepimiz vesile olmakla bahtiyar oluyoruz. İşte şu fevkalade ehemmiyetli mektupta Üstadımız;
“Hadsiz şükür ve hamd ü sena olsun ki; Risaleti’n-Nur gittikçe parlak, hârikane fütuhat-ı îmaniye yapar. Kendi kendine, inşâallah her görenin kalbinde yerleşir, muannidleri susturur. Bir hıfz-ı gaybî altında düşmanları şaşırtmış kör gözleri onu görmüyor. İzini bulamadığı halde, parlak faaliyetini müşahede ediyorlar. Bu vakit pek ziyade ihtiyat lâzım.
Kastamonu Lâhikası/15

Cenab ı Hak bu kurban bayramını Zat’ına kurbiyete, müminler mabeyninde uhuvvet ve tesanüde, müslümanlar arasında ittihad-ı islamın tesisine vesile eylesin diye dua ediyoruz.

Bediüzzaman Hz.’nin Hizmetkarı
Hüsnü BayramoğluEtiketler: ,
Tarih: 09 Ağustos 2019
Kategori:
1450 kez okundu

Risale-i Nur Tercüme Sitelerimiz

Arapça: www.rasaelalnour.com
Rusça: www.ru-nur.com
İngilizce: www.risaleenglish.com
Uygurca: www.nurbuliqi.com
Tacikçe: www.risolainur.com
Farsça: www.risalainur.com
Almanca: www.lichtstr.de
Çince: www.guangnur.com
Kürtçe: www.kurdinur.com
Kürtçe Hattı Kur’an: www.kurdinur.com/ar
E-Satış : www.envarnesriyat.com
Hediye Kur'an : www.hizmetvakfi.net
Kurumsal: www.hizmetvakfi.org
Kur'an ve Risale Portalı: www.kuranikerim.net.tr
Risale-i Nur Okuma: Risale Oku

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Google plus
Pinterest
Youtube

İletişim

Telefon: 0212 514 44 44
Fax: 0212 517 77 58
Email: info@hizmetvakfi.org
Website: www.hizmetvakfi.org

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi

Kocamustafapaşa Caddesi
Tütüncüzade Sokak No:15
Seyran Apartmanı
Fatih/İstanbul