Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Leyle-i Mirac Lahikası Neşretti!

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi, hizmetkarı ve varisi Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Mirac gecesi münasebetiyle bir lahika neşretti;

بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ

Aziz, sıddık kardeşlerim!

Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla, inşâallah herbiriniz kırkbin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırkbin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrik ile beraber, hakkımızda inayet-i Rabbaniye pek zahir bir surette tecelli ettiğini tebşir ederiz.

Said Nursî
(Şualar/501)

Kıymetli Kardeşlerimiz,
Cenab-ı Hakk’a nihayetsiz hamdu senalar olsun ki Nurun her tarafta galibane fütuhatı hem nur talebelerinin hizmet-i imaniyedeki muvaffakiyeti, Nurların neşir ve intişarı, ve şimdi umum müstakim cemaatimizin mabeyninde husule gelmeye başlayan tam tesanüd, vifak ve ittifak, uhuvvet ve muhabbet sizlerin sebat ve sadakatınızla ve Nurlara tam kanaatınızla kemal ve devamdadır. Biliniz ki şu hal ve bu keyfiyet masonların, zındıkanın ve ehl-i dalaletin belini kırıyor. İnternetten yaptığımız dersleri misal alarak diyorum ki üniversite hocalarından talebelerine, esnafından fedakar kahraman vakıflara ve hizmette sebkat etmiş müstakim nur talebelerine ve hem diyanet camiasının meşhur kurra hafızlarından memleketimizin erbab-ı ilmine kadar bir ekranda omuz omuza , meslek ve meşrepleri muhtelif olduğu halde Nurun dersinde bir ve beraber olmak manası başta Üstadımız olmak üzere semavat ehlini dahi tebriklerle takdirlerine mazhar ediyor, ruhaniler alkışlıyor. Üstadımızın bize son Urfa seyahatinde beşaret verdiği mana ki “kardeşlerim hiç endişe etmeyin, Risale-i Nur Anadoluda neşir ve intişarıyla masonların zındıkların belini kırmıştır!”hakikati umum ehl-i iman arasında hakiki tesanüd ve muhabbetin vücuduyla tahakkuk etmektedir. Bir musibet-i amme halini alan salgını çok cihetlerle rahmetlere ve hakkımızda
عَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
sırrına mazhar eyleyen Rabbimize hamd ederiz. Cenab-ı Hakk’ın nev-i beşere bir ihsanı olan internetin de şükrünü eda nevinden Nur Talebeleri Risale-i Nur’u kemal-i sadakatla okuyup hava sahifesinde neşrettiler. Hem “Bu mübarek ayların hürmetine ve pekçok sevab kazandırmalarına itimaden sabır ve tahammül içinde şükür ve tevekkül etmek ve

مَنْ اٰمَنَ بِالْقَدَرِ اَمِنَ مِنَ الْكَدَرِ

düsturuna teslim olmak elzemdir, vazifemizdir.” diyen Nur talebeleri her şeyde rahmetin izini, özünü, yüzünü görmeye gayret ettiler.
Aziz Kardeşlerimiz, Memleketimizde ve sair bilad-ı islamiyede ve hariçte devam eden hizmetlerinizi bu geceki leyle-i miracınızla birlikte tebrik ederiz.

Bu vesile ile bilhassa şuhur-u selasenin başında şehid olan kahramanlarımıza ve geçtiğimiz hafta helikopter kazasıyla şehid olan kumandan ve mehmetçiklerimize rahmet diliyor, dualar ediyor, sizlerin de leyle-i miracınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bu geceyi Hz. Üstadımızın beyan buyurdukları gibi leyle-i kadir hükmünde kabul eylesin ve alem-i islam ve memleketimizin saadetli günlerine vesile eylesin.

Bediüzzaman Said Nursi’nin hizmetkarı ve talebesi
Hüsnü BayramoğluEtiketler: , , ,
Tarih: 10 Mart 2021
Kategori:
2508 kez okundu

Risale-i Nur Tercüme Sitelerimiz

Arapça: www.rasaelalnour.com
Rusça: www.ru-nur.com
İngilizce: www.risaleenglish.com
Uygurca: www.nurbuliqi.com
Tacikçe: www.risolainur.com
Farsça: www.risalainur.com
Almanca: www.lichtstr.de
Çince: www.guangnur.com
Kürtçe: www.kurdinur.com
Kürtçe Hattı Kur’an: www.kurdinur.com/ar
Korece: www.koreanur.com/
Ukraynaca: www.risale.in.ua/
E-Satış : www.envarnesriyat.com
Hediye Kur'an : www.hizmetvakfi.net
Kurumsal: www.hizmetvakfi.org
Kur'an ve Risale Portalı: www.kuranikerim.net.tr
Risale-i Nur Okuma: Risale Oku

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Youtube

İletişim

Telefon: 0212 514 44 44
Fax: 0212 517 77 58
Email: info@hizmetvakfi.org
Website: www.hizmetvakfi.org

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi

Kocamustafapaşa Caddesi
Tütüncüzade Sokak No:15
Seyran Apartmanı
Fatih/İstanbul