Hüsnü Ağabey’in Mevlid Kandili Mektubu

بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

‎اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا

Evvelâ: Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Ve muvaffakıyetinizi ve Nurların fevkalâde te’sirli intişarlarını sizlere müjde ediyoruz. Ve Nurcuları tebrik ediyoruz.

(Emirdağ Lâhikası 2 – s.72)

Saniyen: Hz. Üstadımız:

“Evet, evet, evet… Eğer kâinattan risalet-i Muhammediyenin (A.S.M.) nuru çıksa, gitse; kâinat vefat edecek… Eğer Kur’an gitse, kâinat divane olacak ve Küre-i Arz kafasını, aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak.” (Lemalar s.336)

“Evet kardeşlerim, Hazret-i İsa Aleyhisselâm İncil-i Şerif’te demiş ki: “Ben gidiyorum, tâ size tesellici gelsin.” Yani Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâm gelsin, demesiyle Kur’an’ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi; tesellisidir.”(Kastamonu Lh. s.215)

 “O yeni dünyaya gelen Zât, ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izn-i İlâhî ile olmayan şeylerin takdisini men’edecektir.” (Mektubat s.177)   buyuruyor.

Cenab-ı Hak O Zat-ı Ahmediyenin (asm) getirdiği nuruyla yeniden şerlerin def’ine, küfrün ref’ine, müminlerin ittihadına vesile eylesin. Ve Rahmet-i İlahiye bizlere hakikat-i İslâmiyenin güneşiyle, sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi nasib eylesin.

Salisen: Efendimiz (asm)’ın Zat-ı Paki, batının her türlü batıl propaganda ve hakaretinden âlidir, münezzehtir, müberradır !  Elhak Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa (asm) Rahmetenlil Âlemîndir ! Efendimiz (asm)’a hakareti kendisine şiar edinmiş Asya münafıkları ve Avrupa zalim kafirlerine karşı başta hükümetimizin olmak üzere necip halkımızın aldığı boykot kararları yerindedir, Reis-i Cumhurumuzun tavsiyeleri mucibince bizler de bu hainane saldırıları yapan zalimlerin mallarına tamah etmemeli, kendi memleketimizin mahsulatına revaç vermeliyiz.

Üstadımız “Şark husumeti, İslâm inkişafını boğuyor idi; zâil oldu ve olmalı. Garb husumeti, İslâm’ın ittihadına, uhuvvetin inkişafına en müessir sebebdir, bâki kalmalı.” (Sünuhat – s.49) buyuruyorlar.

Rabian: Bütün beşeriyet bu taun karşısında aczini ve zaafını bir kez daha idrak ediyor. Cenab-ı Hak pürşer beşerin aklını başına getirsin ve bu musibeti nev-i beşerin şirkten şükre dönmesine vesile eylesin. Bu musibet bir daha isbat etti ki: “Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet, yalnız îmândadır ve îmân hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini kaçırır.” (Sözler s.150)

“Hem kalbi hem ruhu hem hissiyatı tam tenvir edecek ve ilâçlarını verecek bir tarzda, hazine-i Kur’âniye’nin dellâllığını yapan ve O’ndan başka me’hazi ve mercii olmayan ve bir mu’cize-i mâneviyesi bulunan Risale-i Nur, o vazifeyi tam yapıyor.” (Sözler s.155)

Hamisen: Kıymetli Kardeşlerimiz! Cenab-ı Hak bu musibeti Nur dairesi için عَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ sırrına mazhar eyledi. Telsiz telgrafların ahizeleri nevinden birdenbire bütün küre-i arz bir medrese hükmüne geçti.

Yâ Erhamerrâhimîn! Bu Resûl-i Ekrem’in (A.S.M.) hürmetine, bizi, Onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibâına muvaffak ve dâr-ı saadette Onun âl ve ashâbına komşu eyle! Âmin… âmin… âmin…

Bilvesile bütün kardeşlerimizin ve alem-i İslam’ın mevlid-i Nebevisini tebrik ediyor, müstecab dualarınızı istirham ediyoruz.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Hizmetkârı ve Talebesi

Hüsnü BayramoğluEtiketler:
Tarih: 28 Ekim 2020
Kategori:
3533 kez okundu

Risale-i Nur Tercüme Sitelerimiz

Arapça: www.rasaelalnour.com
Rusça: www.ru-nur.com
İngilizce: www.risaleenglish.com
Uygurca: www.nurbuliqi.com
Tacikçe: www.risolainur.com
Farsça: www.risalainur.com
Almanca: www.lichtstr.de
Çince: www.guangnur.com
Kürtçe: www.kurdinur.com
Kürtçe Hattı Kur’an: www.kurdinur.com/ar
Korece: www.koreanur.com/
Ukraynaca: www.risale.in.ua/
E-Satış : www.envarnesriyat.com
Hediye Kur'an : www.hizmetvakfi.net
Kurumsal: www.hizmetvakfi.org
Kur'an ve Risale Portalı: www.kuranikerim.net.tr
Risale-i Nur Okuma: Risale Oku

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Youtube

İletişim

Telefon: 0212 514 44 44
Fax: 0212 517 77 58
Email: info@hizmetvakfi.org
Website: www.hizmetvakfi.org

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi

Kocamustafapaşa Caddesi
Tütüncüzade Sokak No:15
Seyran Apartmanı
Fatih/İstanbul