Hüsnü Ağabey Cumhurbaşkanı ile Külliye’de Görüştü

Hüsnü Bayramoğlu ağabey, beraberinde bir heyetle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Beştepe Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ziyaret ettiler. Görüşme 45 dakika kadar sürdü. Beraberindeki Filipin Türk Dostluk cemiyeti başkanı ve Hizmet Vakfı icra kurulu üyesi Dr. Muhammed Rıza Derindağ’la birlikte sayın Cumhurbaşkanına bir mektup takdim ettiler. Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin cumhurbaşkanına verdiği mektubu aşağıda yayınlıyoruz:

 

Pek Muhterem ve Muazzez Cumhurbaşkanım!

Evvela Zat-ı Alilerinizi tebrik eder, Cenab-ı Hak’tan sizleri vatan ve millet ve islamiyet hizmetlerinde muvaffak etmesini, cinni ve insi şeytanların şerrinden muhafaza olunmanızı bar-ı gah-ı kibriyasından niyaz ederim.

Aziz Reisimiz

Bütün ruh-u canımla biliyor ve her daim arkadaşlarıma bildiriyorum ki Siz, hem seksen milyon Anadoludaki Türkiye Halkının Reisisiniz, hem meclisin şahsı manevisine tevdi ve terk edilmiş makam-ı hilafetin varisisiniz ve alem-i islamın bayrağısınız. Vazifeniz itibariyle seksen milyona nezaret ettiğiniz gibi, hakikat nokta-i nazarında iki milyar müslümanın mabeynindeki rabıta-yı nuraniyenin ma’kes ve istinadgah ve mededkarı oldunuz.

Şüphesiz sayın Reis-i Cumhurumuz, cesaretiniz imanınızın şehametinden, izzetiniz davanızın haklılığından, duruşunuz hizmetinizin büyüklüğünden kaynaklanıyor.

Üç asır sonra sizi bize lütfeden Rabbimize ancak şükredebiliyoruz. Rabbim uzun ömürler ile sıhhat ve afiyet versin.

Arkadaşlarımız hariç memleketlerde  Zatınız ve hükümetimiz aleyhine Haşhaşilerin yapmış olduğu aleyte propagandalara karşı konferanslar ve seminerlerle cevaplar veriyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Beştepe Külliyesi sadece Türkiye’yi değil bütün alemi islamı kucaklayacak bir vizyonun neticesidir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığınız, Meşihat-ı İslâmiye ve Sadaret dairelerini uhdesinde bulundurduğundan yalnız Türkiye’nin değil belki umum âlem-i İslâma hilafet-ı İslâmiye yerine alâkası, nezareti, münasebeti var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Zat-ı Aliniz vesilesiyle Âlem-i İslâmın yegane umudu olmuştur. O halde Muhterem Reisimiz;

Külliyemiz dar-ül fünun olmalı ta Süreyya kadar i’la olsun! 

Muhterem Cumhurbaşkanımız, 

Yüksek makamınıza bir iki mühim arzumuzu da bu vesile ile arzetmeye müsade buyurunuz;

Evvela: Risale-i Nur bu asrın fehmine Kur’an’ın bir dersidir. Bu şaheseri diyanet eliyle bastırmaya vesile oldunuz, bunu itmam etmekte size nasib olsun, daima hayırla yadediliyorsunuz, cennetler gibi ali mekanlar size bahşedilsin diye yalvarıyoruz, rica ediyoruz ki Nur külliyatı bitamamiha neşredilsin, bu hususta Diyanet riyasetine emir buyurmanız ricamızdır. Üstadımızın arzusu natamam kalmasın inşaallah. Hem bu memleket ve vatan ve millet aleyhine ittifak etmiş fetö ve diğer şer kuvvetlere karşı bir siper, ve belaları defeden bir sadakay-ı cariye hükmünde Anadolu’yu ve sizleri tutan ve manen muhafaza eden Risalelerin neşri ayrı bir ehemmiyet kesbetmektedir.

Saniyen: Cenab-ı Hak sizi ittihad-ı islam’a vesile edecek, bu fetö ve onun avaneleri kahru perişan olacak ve ebed müddet meskenet sillesini yiyecekler. Siz bu hususta müsterih olunuz. Bizler de bu konuda daima sizlerin yanında olduk ve olacağız.

Salisen: Üstadımızın çok mühim bir arzusu ve sizin gayet yerinde tesbitiniz olan ahlaklı, müstakim, dindar bir neslin yetişmesi ifdeniz ki bu maarif dairesinde “değerler eğitimi” başlığıyla vücud buldu. Bu hayırlı hizmetlerin hızlanarak devam etmesi ve tüm vatan sathında şümul bulması arzumuzdur. Aziz Üstadımızın, Merhum, Mağfur Başvekil Adnan Menderes’ten bir arzusu da bu idi ki ders-i hakikat olarak Risalelerin üniversiteler ve okullarda okutulmasıydı.

Hüsnü Bayramoğlu

rte-husnuagabey-ziyaret

 Etiketler:
Tarih: 07 Kasım 2016
Kategori:
5050 kez okundu

Risale-i Nur Tercüme Sitelerimiz

Arapça: www.rasaelalnour.com
Rusça: www.ru-nur.com
İngilizce: www.risaleenglish.com
Uygurca: www.nurbuliqi.com
Tacikçe: www.risolainur.com
Farsça: www.risalainur.com
Almanca: www.lichtstr.de
Çince: www.guangnur.com
Kürtçe: www.kurdinur.com
Kürtçe Hattı Kur’an: www.kurdinur.com/ar
Korece: www.koreanur.com/
Ukraynaca: www.risale.in.ua/
E-Satış : www.envarnesriyat.com
Hediye Kur'an : www.hizmetvakfi.net
Kurumsal: www.hizmetvakfi.org
Kur'an ve Risale Portalı: www.kuranikerim.net.tr
Risale-i Nur Okuma: Risale Oku

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Youtube

İletişim

Telefon: 0212 514 44 44
Fax: 0212 517 77 58
Email: info@hizmetvakfi.org
Website: www.hizmetvakfi.org

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi

Kocamustafapaşa Caddesi
Tütüncüzade Sokak No:15
Seyran Apartmanı
Fatih/İstanbul