hizmet vakfı tarihçesi

HİZMET VAKFI TARİHÇESİ

 

KURULUŞU

Ecdadımızın,memleketlerine dönemeyen  sakat ve güçsüz göçmen kuşlara varıncaya kadar çok çeşitli mevzularda kurdukları vakıflar cümlesinden olarak, Sünnet-i seniyyeye ittiba ederek çeşitli hizmetlerin ifası için kurulan Hizmet Vakfının senedi 27.09.1973 tarihinde  İstanbul 3.Asliye Hukuk Hakimliğinin 973/912 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve 18.12.1973 tarih ve 14746 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak faaliyetine başlamıştır.

İlk olarak; Piyerloti Caddesi.Dostluk Yurdu sokak. No:10/2 Çemberlitaş-Eminönü-(Fatih) İstanbul adresinde faliyete başlamıştır.

Vakfın ilk kurucuları;

 1. M.Tahir Mutlu,
 2. Mustafa Sungur,
 3. Abdullah Yeğin,
 4. Hüsnü Bayramoğlu,
 5. Bayram Yüksel,
 6. Ahmet Aytimur,
 7. M.Said Özdemir olmak üzere yedi kişiden ibarettir.

 

VAKFIN KURULUŞ GAYESİ:

 

Vakıf Senedinde vakfın kuruluş gayesi şu şekilde belirtilmiştir:

1. Orta ve yüksek dereceli mekteplere ve bütün mesleki okullara ve enstitülere devam eden

talebelere yurdlar açmak,

 

2.Yiyecek ve yatacak yer temin etmek,

 

3.Daha ziyade bilgili, faziletli,ahlaklı ve vatansever olarak yetişmeleri için mesleki ve kültürel

kurslar, dersaneler,kütüphaneler ve eğitim salonları açmak,

 

4.İhtisas için yurd dışına talebe göndermek veya gitmiş olanlara burs vermek, fakir talebelere

karşılıklı veya karşılıksız burs vermek,

 

5.Vakfın inkişafı halinde mütevelli heyetin ittifakı ile her türlü ilmi,tarihi,dini eserleri basmak

ve neşretmek,

 

6.Kur’anı Kerim basmak ve bütün baskı işleri için dahilden ve hariçten kağıt ve matbaa

makineleri temin etmek, matbaa kurmak,

 

7.Vakfa verilecek menkül ve gayrimenküllerin hak ve gelirleri ve ibadethaneleri idare etmek,

çalıştırmak,

 

8.Fakirlere, fakir hastalara, fakir dul ve yetimlere vakfın mali imkanları nisbetinde her türlü

yardımda bulunmak,

 

9.Gelir getirmek gayesi ile ticari işletmeler kurmak veya kurulmuş olan işletmelere iştirak

etmek ve  bunlarla yardımlaşmak

Şeklinde belirtilmiştir.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

 

Bu gayeler doğrultusunda Hizmet Vakfı kuruluşundan itibaren aşağıdaki hizmetleri ifa etmiştir:

 

 1. Şimdiye kadar5000 inüzerinde öğrenciye karşılıksız burs vermiştir.
 2. Yüzlerce fakire yardımda bulunmuştur.
 3. Yüzlerce lise ve yüksek okul talebelerine yiyecek ve yatacak yer temin etmiştir.
 4. Başta Kur’anı Kerim olmak üzere birçok dini ve ilmi eserin basımını gerçekleştirmiştir.Özellikle  Son devrin en büyük hattatlarından  Hamid Aytaç’a tevafuklu Kur’anı Kerim yazdırılmış, bunun değişik ebad ve şekillerde basımını ve neşrini gerçekleştirmiştir.

 

VAKFIN YAYINLADIĞI  ESERLER

 1. Değişik ebad ve kalitede Tevafuklu Kur’anı Kerim basımları
 2. Yeni Lugat-Abdullah Yeğin
 3. Hizmet Takvimi
 4. Tesbihat
 5. Hizbül Kur’an
 6. Yasin Cüzü
 7. Amme Cüzü
 8. Kur’an Elifbası
 9. Bulgarca Kur’an-ı Kerim Meali
 10. Risale-i Nur Tercümeleri (Özbekçe,Rusça,Almanca,Fransızca,Kürtçe)

 

 

DAĞITIMINI YAPTIĞIMIZ ESERLER

 

 1. Risale-i Nur Külliyatı
 2. Cevşenül Kebir
 3. Tesbihat

 

VAKFIN MÜDÜRLERİ:

1. Ömer Okçu Genel Müdür

2. Mustafa Yeşilyurt Genel Müdür

3. Selçuk Tuna  Genel Müdür

4. Musa Altınel Genel Müdür

5. Mustafa Bozgeyik (1999-2001) Genel Müdür

6. İbrahim Töre  (2001-2012) Genel Müdür

7. Selahattin Arslan (2010-2012) Vakıf Müdürü

8. Cafer Bayrakdar (2012 Genel Müdürlük görevine devam ediyor.)

 

 

İKTİSADİ İŞLETMENİN KURULUŞU ve FAALİYETLERİ

 

…………………………………………………

 

 

VAKFIN FAALİYET MERKEZLERİ

1-) Neşriyat Merkezi;

Piyerloti Cad.Dostlukyurdu sokak.No:10/2 Çemberlitaş adresinde, Genel Md.lük,

Satış pazarlama Md.lüğü ve yayınlarımızın satış birimleri bulunmaktadır.

 

2-) Koca Sinan Paşa Medresesi;

Molla Fenari Mah. Yeniçeriler Cad. No 30 Çemberlitaş- Fatih- İstanbul adresinde

bulunan Koca Sinanpaşa Külliyesi Vakıflar Genel Md.lüğünce 28. Nisan 2010

tarihinde vakfımıza 10 yıllığına tahsis edilmiştir. Şu anda Restorasyonu yapılmaktadır.

Muhtemelen Haziran 2013 tarihinde Restorasyonunun tamamlanmasının ardından

vakıf faaliyetlerinin merkezi olarak kullanılacaktır.

3-) Koca Sinan Paşa Sebili ve Kitap Cafe;

Sinan Paşa Medresesi müştemilatı içerisinde faaliyete geçirilmiştir.Kitap Cafe Hizmet

Vakfı yayınlarının showroomu olarak kullanılacaktır. Şu anda restorasyonu devam

etmektedir. Sebil kısmında Vakfımızın yayınları teşhir edilmektedir.

4-) Seyran Vakıf Merkezi;

Koca Mustafa Paşa semtinde, Cerrahpaşa Mahallesi, Tütüncüzade çıkmazı sokak,No:15 Fatih / İstanbul adresinde bulunan merkezimiz, vakfımıza Nisan

2011 ayı içerisinde hibe edilmiş olup, tadilat çalışmaları sürdürülmektedir. Tadilat

çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesine ait

yayınlarımızın deposu ile  dizgi, tashih, montaj birimleri, teknik hizmetler birimi,

Genel Müdürlük ve Vakıf Müdürlüğü v.s. birimlerin toplandığı bir merkez olarak

kullanılacaktır.

5-) Depo;

Güngören ilçesi, Sanayi Mahallesi, Vehbi Bey Sokak. Baskı Han No:24/1 adresinde bulunan, mülkiyeti vakfımıza ait dükkan yayınlarımız için depo, Muhasebe Md lüğü, tashih birimlerimizin merkezi olarak kullanılmaktadır.Etiketler:
Tarih: 30 Ağustos 2012
Kategori:
24975 kez okundu

Risale-i Nur Tercüme Sitelerimiz

Arapça: www.rasaelalnour.com
Rusça: www.ru-nur.com
İngilizce: www.risaleenglish.com
Uygurca: www.nurbuliqi.com
Tacikçe: www.risolainur.com
Farsça: www.risalainur.com
Almanca: www.lichtstr.de
Çince: www.guangnur.com
Kürtçe: www.kurdinur.com
Kürtçe Hattı Kur’an: www.kurdinur.com/ar
Korece: www.koreanur.com/
Ukraynaca: www.risale.in.ua/
E-Satış : www.envarnesriyat.com
Hediye Kur'an : www.hizmetvakfi.net
Kurumsal: www.hizmetvakfi.org
Kur'an ve Risale Portalı: www.kuranikerim.net.tr
Risale-i Nur Okuma: Risale Oku

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Youtube

İletişim

Telefon: 0212 514 44 44
Fax: 0212 517 77 58
Email: info@hizmetvakfi.org
Website: www.hizmetvakfi.org

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi

Kocamustafapaşa Caddesi
Tütüncüzade Sokak No:15
Seyran Apartmanı
Fatih/İstanbul